loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


Drodzy Mieszkańcy!
W związku z proponowaną zmianą Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez LGD „Z Nami Warto” zapraszamy mieszkańców obszaru do zapoznania się z planowanymi zmianami.

W ramach realizowanego projektu współpracy „Rowerem Przez Historię” został wydany przewodnik dla dzieci. Publikacja, która ma za zadanie zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu w połączeniu z edukacją. W przewodniku opisane zostały atrakcje turystyczne najbliższej okolicy. Duża część przewodnika poświęcona jest historii grodów słowiańskich, do których dojechać można proponowaną trasą rowerową.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Lokalna Grupę Działania „Z Nami Warto” , „Trakt Piastów” oraz „Lider Zielonej Wielkopolski”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

loga 2021

Przewodnik dla dzieci 2020

LGD "Z Nami Warto" przygotowuje się do ogłoszenia naborów wniosków na:
- rozwijanie działalności gospodarczej;
- zakładanie działalności gospodarczej - PREMIA na START.
Oczekujemy na aprobatę zmiany LSR przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, co pozwoli nam rozpocząć proces ogłaszania naboru, który planujemy ogłosić do końca I półrocza 2021 r.
Obecnie mamy zaakceptowane zaktualizowane karty wyboru operacji wg lokalnych kryteriów dla ww. naborów oraz procedurę wyboru tzw. "dużych projektów".
Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które będą wybierane w najbliższych naborach.

Procedura wyboru operacji tzw. "duże projekty"
Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru: uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu PREMIA na START
Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru: rozwijanie działalności gospodarczej

Głównym celem projektu "Rowerem przez historię" jest propagowanie turystyki i rekreacji rowerowej w połączeniu z promocją walorów przyrodniczych terenu oraz poznanie historii pierwszych Piastów. W związku z tym przy współpracy z dwoma blogerami Andrzejem Budnikiem oraz Alicją Rapsiewicz powstał interesujący materiał, do którego obejrzenia oraz udostępniania serdecznie zachęcamy. Wierzymy, że będzie on inspiracją do spędzenia czasu na rowerze w otoczeniu natury i poznania lub przypomnienia sobie naszej lokalnej historii.

Jak spędzić aktywnie weekend w Wielkopolsce? 3 trasy rowerowe między Poznaniem a Gnieznem

film

 

 

 

Początek strony