loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


Wyniki naborów 2015

{jsmallfib [2015/zapytania] sortby:3 sortas:2}

W związku z przystąpieniem nowych Gmin do Lokalnej Grupy Działania – „ Z Nami Warto” oraz powiększeniem obszaru działania LGD zapytanie ofertowe nr 4/2015 z dnia 10.04.2015r.  na opracowanie  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020  dla  obszaru LGD „Z Nami Warto” zostało uchylone.

Początek strony