loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


Szanowni Państwo,
Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje Konkurs dla wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych pn. „Strona internetowa przewodnikiem po agroturystyce w Wielkopolsce”. Stanowi on kontynuację odbywającego się od 2007 roku „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki wiejskiej w Wielkopolsce” w nieco innej formie. Tym razem ocenie będą podlegać strony internetowe agroturystyk.

IMG 9221W dniu 18.08.2021 r. na XV posiedzeniu Rada LGD „Z Nami Warto” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej. Informujemy że, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, od oceny i wyboru Rady w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od LGD o wynikach wyboru operacji złożonych w naborze nr 19/2021. Protest należy złożyć na udostępnionym poniżej formularzu.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju
Lista operacji wybranych
Protokół XV Posiedzenie Rady
Wzór protestu

IMG 9218W dniu 18.08.2021 r. na XV posiedzeniu Rada LGD „Z Nami Warto” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu PREMIA na START. Informujemy że, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, od oceny i wyboru Rady w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od LGD o wynikach wyboru operacji złożonych w naborze nr 18/2021. Protest należy złożyć na udostępnionym poniżej formularzu.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju
Lista operacji wybranych
Protokół XV Posiedzenie Rady
Wzór protestu

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie:

• ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin naboru: od 15 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2021r. w godzinach 8:00 – 15:00

Miejsce składania wniosków: biuro LGD „Z Nami Warto” ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września, tel. 61 438 50 18

Doradztwo udzielane jest w biurze LGD we Wrześni tel. 61 438 50 18 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 oraz w biurze LGD w Żerkowie ul. Rynek 7e, tel. 512 297 867 tylko w poniedziałek i piątek w godz. 7:30 do 15:30. 
Wskazane jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie z pracownikiem biura.

Więcej informacji o treści ogłoszeń i załącznikach poniżej:
- pełna treść ogłoszenia – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów - Rozwijanie działalności gospodarczej
- oświadczenie o informowaniu LGD

 

Ocena i wybór operacji do finansowania - kliknij TUTAJ.

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie:

• URUCHAMIANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROGRAMU PREMIA na START

Termin naboru: od 15 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2021r. w godzinach 8:00 – 15:00

Miejsce składania wniosków: biuro LGD „Z Nami Warto” ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września, tel. 61 438 50 18

Doradztwo udzielane jest w biurze LGD we Wrześni tel. 61 438 50 18 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 oraz w biurze LGD w Żerkowie ul. Rynek 7e, tel. 512 297 867 tylko w poniedziałek i piątek w godz. 7:30 do 15:30. 
Wskazane jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie z pracownikiem biura.

Więcej informacji o treści ogłoszeń i załącznikach poniżej:

- pełna treść ogłoszenia – URUCHAMIANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROGRAMU PREMIA na START

- wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów - Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu PREMIA na START

- oświadczenie o informowaniu LGD

 

Ocena i wybór operacji do finansowania - kliknij TUTAJ.

W dniu 19.05.2021r. w Pałacu Reymonta odbyło się XXII Walne Zebranie Członków LGD „Z Nami Warto”.
Zarząd LGD, Uchwałą nr 80/XII/2021 WZC z dnia 19.05.2021r. uzyskał absolutorium za rok 2020.  
Poza tym przyjęto trzech nowych członków Rady reprezentujących sektor gospodarczy: p. Beatę Kaniewską, p. Zenona Krzysztonia i p. Michała Woźniaka.
Członkowie WZC podjęli kolejną Uchwałę o zmianie LSR, która ma na celu zwiększenie środków z EFRROW na rozwój obszarów objętych działaniem LGD „Z Nami Warto”. 

Początek strony