loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


wiatrak holenderski w Pyzdrach KopiowanieW dniu 27 października 2021 r. na terenie naszego obszaru gościliśmy przedstawicieli trzech LGD-ów z Finlandii i organizacji pozarządowych, z którymi fińskie LGD współpracuje.  
Pretekstem do tego spotkania była wymiana doświadczeń w pracy na rzecz dziedzictwa lokalnego, a szczególnie określenie roli młodzieży w tych działaniach. Wszystko za przyczyną wspólnie realizowanego projektu współpracy międzynarodowej pn. Dziedzictwo lokalne w oczach młodych mieszkańców LGD. Projekt realizują: LGD „Trakt Piastów, LGD „Z Nami Warto” , LGD „Wrota Wielkopolski”, LGD Rieska, LGD Pirityised i LGD Keskipiste (3 LGD z Finlandii) i LGD Egyesulet z Rumunii.
Wizytę na naszym obszarze rozpoczęliśmy w Pyzdrach, a dokładnie pod muralem, gdzie można obejrzeć elementy historii Pyzdr na jednym malunku. 

IMGP8525W dniu 09.11.2021 r. w Poznaniu Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”, reprezentowana przez Marka Przyjemskiego – Prezesa LGD oraz Małgorzatę Lisiecką – Skarbnika LGD podpisała z Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Izabelę Mroczek  - Dyrektor Departamentu PROW, aneksy do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz Umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Grupowe 109 października 2021 r. w pałacu Reymonta w Kołaczkowie odbyła się uroczystość - 50 lecie Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta. Świętując tak zacny jubileusz nie zabrakło dawnych i obecnych pracowników, współpracowników, wójtów, dyrektorów szkół i przyjaciół wspierających działania na rzecz rozwoju kultury i integracji społeczności lokalnej. Nie zabrakło także Lokalnej Grupy Działania – „Z Nami Warto”, która od lipca 2009 r. do grudnia 2015 r. miała swoją siedzibę w przepięknym pałacu reymontowskim.

Szanowni Państwo, mieszkańcy województwa wielkopolskiego,
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – druga edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Prace konkursowe w pięciu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 29 października 2021 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

IMG 4875 KopiowaniePrzedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – „Z Nami Warto” uczestniczą obecnie w 5 dniowym wyjeździe studyjnym do Finlandii, który jest realizowany w ramach projektu współpracy międzynarodowej pn.: „Dziedzictwo lokalne w oczach młodych mieszkańców obszaru LGD”. W projekcie tym uczestniczą również Partnerzy projektu - przedstawiciele LGD „Trakt Piastów” oraz Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski”. Celem projektu jest propagowanie dziedzictwa lokalnego z wykorzystaniem dobrych praktyk partnerów projektu, szczególnie wśród młodzieży.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie pn. „AKTYWNE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W WIELKOPOLSCE”.
W konkursie mogą rywalizować Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165 z późn. zm.) lub niezarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, a działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491) lub na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Konkurs ma na celu promocję dziedzictwa kulturowego regionu, w tym folkloru oraz dziedzictwa kulinarnego, w tym produktów regionalnych. Ma wzmocnić poczucie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz wyróżnić i wspierać działania Kół Gospodyń Wiejskich spajających lokalną społeczność. Istotnym elementem konkursu jest także identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich, jak również budowanie rozpoznawalności Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska oraz podnoszenie świadomości na temat żywności regionalnej wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Początek strony