loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


20220602 174524W dniu 02.06.2022r. we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbyły się pierwsze konsultacje społeczne, w których czynny udział wzięły osoby zainteresowane przyszłością i rozwojem gminy Września. Konsultacje poprowadził socjolog Pan Mariusz Wachowicz z firmy OMIKRON. Podczas spotkania szczegółowo omówiono m.in. analizę potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem potencjału i zasobów gminy Września, określono silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia terenów wiejskich. Uczestnicy wypełnili ankietę związaną z badaniem potrzeb oraz arkusz pomysłu. Dokumenty i uwagi uzyskane podczas wszystkich spotkań, które zaplanowaliśmy w czerwcu na terenie obszaru działania LGD będą miały kluczowe znaczenie w procesie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Wszystkim uczestnikom spotkania składamy serdeczne podziękowania.

Zachęcamy do wypełnienia ankiet drogą elektroniczną i do wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach.

Link-Ankieta „Badanie potrzeb mieszkańców obszaru LGD „Z Nami Warto”   
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=85886592&b=4dd812aa0&c=94916702

Link-Arkusz Pomysłu:
https://ankieta.omikronbadania.pl/questo/b.php?a=579ed78c&b=6a011863a&c=a8f8f098&d=1

Link-harmonogram spotkań: 
https://www.znamiwarto.pl/images/stories/2022/01-plakat-zaproszenie.pdf

Początek strony