loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


PHOTO 2022 05 18 17 50 10Od 16 do 20 maja uczestniczyliśmy w wyjeździe studyjnym do Rumunii w ramach projektu "Dziedzictwo lokalne w oczach młodych mieszkańców obszaru LGD". Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa LGD: Z Nami Warto, LGD Trakt Piastów i LGD Wrota Wielkopolski, a także z przedstawicielami LGD z Rumunii i Finlandii. Zaprosiły nas dwie rumuńskie Lokalne Grupy Działania    https://www.facebook.com/CsikLeader/   https://www.facebook.com/galdealuriletarnavelor

Odwiedziliśmy między innymi Cluj Napoca, Sighisoara, Saschiz, Siculeni, Delne, Miercurea Ciuc, Madaras Commune i Sandominic. Poniżej fotorelacja.
Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”

Początek strony