loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


wiatrak holenderski w Pyzdrach KopiowanieW dniu 27 października 2021 r. na terenie naszego obszaru gościliśmy przedstawicieli trzech LGD-ów z Finlandii i organizacji pozarządowych, z którymi fińskie LGD współpracuje.  
Pretekstem do tego spotkania była wymiana doświadczeń w pracy na rzecz dziedzictwa lokalnego, a szczególnie określenie roli młodzieży w tych działaniach. Wszystko za przyczyną wspólnie realizowanego projektu współpracy międzynarodowej pn. Dziedzictwo lokalne w oczach młodych mieszkańców LGD. Projekt realizują: LGD „Trakt Piastów, LGD „Z Nami Warto” , LGD „Wrota Wielkopolski”, LGD Rieska, LGD Pirityised i LGD Keskipiste (3 LGD z Finlandii) i LGD Egyesulet z Rumunii.
Wizytę na naszym obszarze rozpoczęliśmy w Pyzdrach, a dokładnie pod muralem, gdzie można obejrzeć elementy historii Pyzdr na jednym malunku. 

Następnie promenadą spacerową z widokiem na Wartę doszliśmy do Muzeum Regionalnego w Pyzdrach, już po drodze zachwyt wzbudziły pyzdrskie schody z kompozycją ceramiczną warciańskich zwierząt.
Dołączyli do nas przedstawiciele LGD „Trakt Piastów”, którzy znali już naszych gości z Finlandii z naszego wspólnego wyjazdu do Finlandii. 
Kustosz Muzeum oprowadził wszystkich po ekspozycjach muzealnych.
Następnie w krużgankach Muzeum podaliśmy kawę z lokalnymi wypiekami oraz zaprosiliśmy wszystkich do udziału w warsztatach garncarskich prowadzonych przez Łukasza Dzieciątkowskiego  i w warsztatach kaflarskich prowadzonych przez Grzegorza Snelę. 
Po działaniach artystycznych pozostał jeszcze spacer po Pyzdrach…
Niespodzianką dla nas było uroczyste odpalenie armaty na pamiątkę pierwszego użycia armaty na ziemiach polskich w 1383 r.
Odwiedziliśmy Dom Podcieniowy z ekspozycją domu pyzdrskiego i wystawą szlaku piastowskiego oraz Wiatrak Holenderski, który Kustosz specjalnie dla naszych gości uruchomił.
Z Pyzdr pojechaliśmy do Wrześni na obiad do Pałacu Opieszyn, gdzie goście mieli spotkanie z Burmistrzem Wrześni  p. Tomaszem Kałużnym i Starostą Wrzesińskim p. Dionizym Jaśniewiczem. 
Na poobiedni spacer zaprosiliśmy wszystkich na wrzesiński rynek i do Muzeum Regionalnego we Wrześni do sali szkoły ze strajku dzieci wrzesińskich. 
Dzień zakończyliśmy na uroczystej kolacji w  restauracji  „Lednickie Wrota”, przy akompaniamencie akordeonisty.
Spotkanie było ciekawe i owocne, ponieważ pozwoliło podpatrzeć i poznać inne, nowe działania na rzecz  dziedzictwa lokalnego, co może mieć wpływ na zachęcenie młodzieży do poznania i dbałości o nasze kulturowe korzenie.

Małgorzata Lisiecka

Początek strony