loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


IMGP8525W dniu 09.11.2021 r. w Poznaniu Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”, reprezentowana przez Marka Przyjemskiego – Prezesa LGD oraz Małgorzatę Lisiecką – Skarbnika LGD podpisała z Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Izabelę Mroczek  - Dyrektor Departamentu PROW, aneksy do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz Umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

 Zmiany w umowach dotyczyły przyznaniu LGD dodatkowego bonusu w postaci zwiększenia wysokości środków finansowych na wdrażanie LSR na lata 2016-2023 oraz wydłużenia okresu jej realizacji o 2 lata w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Łączna przyznana kwota wyniosła  710 080,00 EUR

Początek strony