loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


Grupowe 109 października 2021 r. w pałacu Reymonta w Kołaczkowie odbyła się uroczystość - 50 lecie Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta. Świętując tak zacny jubileusz nie zabrakło dawnych i obecnych pracowników, współpracowników, wójtów, dyrektorów szkół i przyjaciół wspierających działania na rzecz rozwoju kultury i integracji społeczności lokalnej. Nie zabrakło także Lokalnej Grupy Działania – „Z Nami Warto”, która od lipca 2009 r. do grudnia 2015 r. miała swoją siedzibę w przepięknym pałacu reymontowskim.


Fot. Filip Biernat

Początek strony