loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


IMG 4875 KopiowaniePrzedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – „Z Nami Warto” uczestniczą obecnie w 5 dniowym wyjeździe studyjnym do Finlandii, który jest realizowany w ramach projektu współpracy międzynarodowej pn.: „Dziedzictwo lokalne w oczach młodych mieszkańców obszaru LGD”. W projekcie tym uczestniczą również Partnerzy projektu - przedstawiciele LGD „Trakt Piastów” oraz Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski”. Celem projektu jest propagowanie dziedzictwa lokalnego z wykorzystaniem dobrych praktyk partnerów projektu, szczególnie wśród młodzieży.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”

Początek strony