loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


Tegoroczny Rajd Rowerowy Fortuna odbył się 26 czerwca 2022 r.

Był to rajd w formie zlotu gwiaździstego z 4 punktami kontrolnymi na terenie działania LGD „Z Nami Warto” m.in. w miejscowości: Września, Gozdowo, Biechowo i Pałczyn. Trasa Rajdu wynosiła około 25 km i prowadziła na metę w Miłosławiu. Udział w rajdzie wzięło około 500 osób.

 

 

Wszystkim uczestnikom, a także współorganizatorom i partnerom IX Raju Rowerowego Klub Turystyki Rowerowej WRZEŚNIA

NIE składa serdeczne podziękowania.

Początek strony