loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


W dniu dzisiejszym tj. 01.07.2022 r. w Poznaniu Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”, reprezentowana przez Marka Przyjemskiego – Prezesa LGD oraz Małgorzatę Lisiecką – Skarbnika LGD podpisała z Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez: Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Jarosława Maciejewskiego - Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Izabelę Mroczek - Dyrektor Departamentu PROW umowę o przyznaniu pomocy nr 00046-6934-UM1500046/22 działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Kwota wsparcia to: 74 000 zł 

 

Początek strony