loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


24 września w Kołaczkowie odbył się warsztat tworzenia gier terenowych Questy i geocaching w w ramach projektu współpracy. pn. "Sieć edukacyjnych gier terenowych i szlaków geocachingowych" podczas którego Krzysztof Szustka z Questy Wyprawy Odkrywców przedstawił ciekawy, atrakcyjny i nowoczesny sposób promowania regionu.


W drugiej części warsztatu odwiedziliśmy Miłosław gdzie wraz z ulotką i aplikacją mobilną przeszliśmy quest „Miłosław zawsze Polski” poznając ciekawą historię a także podziwialiśmy piękno tego miejsca.

Na koniec szukaliśmy ukrytych skarbów.

Już niedługo na obszarze naszego działania powstaną 3 Questy w Nekli, Borzykowie i Nowym Mieście nad Wartą, a także 84 Geoskrytki.

Projekt realizowany w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania", objętych PROW na lata 2014-2020.

24 września przy sprzyjającej pogodzie wystartowało 30 zawodników, którzy szczęśliwie ukończyli bieg.


Zawodnicy mieli do pokonania 10 km trasę, która prowadziła leśnymi duktami. Zwycięzcą z czasem 40:06 s. został Przemysław Filipiak z Żydowa (gm. Kołaczkowo). Miejsce drugie Adam Kruszyński z Kołaczkowa (41:09 s.) i miejsce trzecie Grzegorz Kozłowski z Wrześni (41:54 s.).

Najszybszą biegaczką była Karolina Wojtyś z Wrześni, drugie miejsce zajęła Anna Dziekan z Marzenina, a trzecie miejsce Patrycja Dębicka z Borzykowa.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom

 

Tegoroczny Rajd Rowerowy Fortuna odbył się 26 czerwca 2022 r.

Był to rajd w formie zlotu gwiaździstego z 4 punktami kontrolnymi na terenie działania LGD „Z Nami Warto” m.in. w miejscowości: Września, Gozdowo, Biechowo i Pałczyn. Trasa Rajdu wynosiła około 25 km i prowadziła na metę w Miłosławiu. Udział w rajdzie wzięło około 500 osób.

 

W dniu dzisiejszym tj. 01.07.2022 r. w Poznaniu Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”, reprezentowana przez Marka Przyjemskiego – Prezesa LGD oraz Małgorzatę Lisiecką – Skarbnika LGD podpisała z Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez: Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Jarosława Maciejewskiego - Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Izabelę Mroczek - Dyrektor Departamentu PROW umowę o przyznaniu pomocy nr 00046-6934-UM1500046/22 działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Kwota wsparcia to: 74 000 zł 

 

Początek strony